АВТОРСКИ ПРАВА

Защита на съдържанието

Съдържанието на тази уеб страница (www.friendsvilla.bg) е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези които не са изрично упоменати в текущата страница, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на управителя на фирма „Френдс ВилаЕООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на FRIENDS VILLA на своя компютър или друг вид мобилно устройство, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространение, освен ако нямате писменото съгласие за това. Позволено е използването на този уеб сайт и на съдържанието в него само за лични и нетърговски цели.

Употреба на информацията

Уеб сайтът на хотелски комплекс FRIENDS VILLA, който разглеждате в момента е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, която е собственост на FRIENDS VILLA и този уеб сайт. Всички действия, които са в разрез с тук посочените авторски права, ще бъдат считани за нарушаване на авторското право, а на виновните за това ще бъде потърсена съответната съдебна отговорност. Всички информационни ресурси изложени в официалния уеб сайт на FRIENDS VILLA,може и трябва да се използва единствено за Ваши лични нужди, като всеки потребител запазва правото си да преустанови използването му по всяко време.

Защита на авторските права

Фирма „Френдс ВилаЕООД е изключителен собственик на текста и идеята за създаването на този уеб сайт, и всички приставки, модули и функционалности поддържани от страниците в (www.friendsvilla.bg). Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@friendsvilla.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственикът ѝ. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на техните интелектуални и физически собственици и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Забранена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да НЕ използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на FRIENDS VILLA за забранени от закона цели. В случай, че бъде отчетено действие нарушаващо законовите разпоредби за използване не електронни източници на информация. запазваме своето конституционни право да уведомим съответните органи. За всяко нарушение на описаните в тази страница авторски права ще бъде търсена отговорност от съответните нарушители, по закона за авторското право и сродните му права.

Съгласие с правилата и условията

Посещавайки официалният уеб сайт на FRIENDS VILLA, ние приемаме, че сте съгласни с нашите ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този уеб сайт и предоставените в него услуги, модули, функционалности и информация. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки нашия уеб сайт. Всеки посетител на официалният уеб сайт на FRIENDS VILLA, може да заяви своята резервация, посещавайки съответната страница за резервации.